14 października tj. środa dniem wolnym od zajęć dydaktycznych