2 maja 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rodziców, którzy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu do 29 kwietnia 2019 r. do 8.00