25 czerwca 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.