APEL PORZĄDKOWY – BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ

APEL PORZĄDKOWY – BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ

20 września 2018 r. już po raz kolejny spotkaliśmy się  na sali gimnastycznej, aby poruszyć najważniejsze tematy dotyczące nas wszystkich.  To pierwszy apel porządkowy w tym roku szkolnym dlatego tematem przewodnim a było szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz poza nią, w czasie wolnym po zajęciach lekcyjnych. Pan dzielnicowy asp. Marcin Adamczyk  przypomniał przepisy regulujące poruszanie się rowerem po drogach oraz zwrócił uwagę na ochronę naszych praw i godności w cyberprzestrzeni jak również odpowiedzialność karną z tym związaną. Przypomnieliśmy również zasady savoire vivre podczas pobytu na jadalni i w czasie przerw. Następny apel porządkowy już w październiku.