Bezpieczne dzieci …

Bezpieczne dzieci …

W dniu 15 maja w naszej szkole odbył się apel porządkowy, podczas którego miało miejsce spotkanie z panem dzielnicowym Markiem Świdrem. Omówił on najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, jak np. posiadanie niebezpiecznych narzędzi, zachowanie się na drogach czy postawa wobec dorosłych i rówieśników.

Przede wszystkim jednak apel był okazją do przeanalizowania kwestii bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń cyberprzemocą. Obszerny wykład na ten temat poprowadził pan Paweł Kmieć, a pan Świder wsparł go przykładami z życia.

Podczas apelu uczniom zostały także wręczone dyplomy i nagrody zdobyte w konkursach. Poruszone zostały również sprawy ocen i bieżącego zachowania.