BOISKO SPORTOWE- pozostaje zamknięte.

BOISKO SPORTOWE- pozostaje zamknięte.

INFORMUJEMY, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH , NA KTÓRYCH NIE MA STAŁEGO DOZORU -BEZ SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA2 MAJA 2020r. (weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania