Aktualności

Obserwacje astronomiczne
Opis zdjęcia: 1. Krater Kopernik 2. Krater Tycho 3. Morze Jasności 4. Morze Spokoju 5. Morze Obfitości 6. Morze Przesileń 7. Morze Chmur 8. Morze Deszczów 9. Krater Platon 10. Krater Arystoteles

Obserwacje astronomiczne

Czytaj więcej