Czy słyszałeś o czerniaku, groźnym skóry raku?

Czy słyszałeś o czerniaku, groźnym skóry raku?

W ramach akcji profilaktycznej poświęconej zagadnieniom czerniaka, Państwowa Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzesku zorganizowała konkurs: „Czy słyszałeś o czerniaku,

groźnym skóry raku?” Z naszej szkoły wzięły w nim udział cztery uczennice: Wiktoria Stoszko,

Aniela Rzepa, Karolina Mleczko i Julia Jewuła. Przyjemnie jest mi ogłosić, iż uczennica Julia

Jewuła zajęła w nim trzecie miejsce. Był to konkurs na szczeblu powiatowym. Wszystkim

uczennicom serdecznie dziękuję za zaangażowanie, a Julii za dobry wynik.

pani od biologii