Dbajmy o bezpieczeństwo

Dbajmy o bezpieczeństwo

Przypominamy, że do szkoły mogą uczęszczać dzieci bez żadnych symptomów chorobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwracać się o pomoc do lekarza medycyny.

Na teren placówki mogą wejść dzieci i pracownicy wyłącznie w maseczce, po czym zobowiązani są do dokładnej dezynfekcji dłoni.