Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

U

SZANOWNI RODZICE PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ NR 11/2018 r.
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 r. oraz ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY 26/2018 R. Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R. DNI 10, 11, 12 KWIETNIA 2019 r. i 15,16,17 KWIETNIA 2019 R. SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH.