Drodzy ósmoklasiści w zakładce Dla ucznia/Egzamin ósmoklasisty umieszczone zostały procedury bezpieczeństwa na czas egzaminu 16-18 czerwca 2020r.

Drodzy ósmoklasiści w zakładce Dla ucznia/Egzamin ósmoklasisty umieszczone zostały procedury bezpieczeństwa na czas egzaminu 16-18 czerwca 2020r.

Proszę się zapoznać z treści procedur.