Drodzy Rodzice!!

Drodzy Rodzice!!

Szanowni Rodzice

Za nami już przeszło tydzień zawieszenia zajęć w szkołach, Decyzją Ministra Edukacji Narodowej czas ten zostanie wydłużony do 10 kwietnia 2020r. Ograniczenia wprowadzono ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19
w Polsce.

Dlatego uczniowie otrzymują kolejne materiały do pracy, których celem jest nie tylko powtórzenie materiału ale także realizacja zaplanowanej podstawy programowej
z wykorzystaniem metod i środków komunikacji zdalnej.

Materiały będą zamieszczane do godz.15.00 na stronie internetowej. Nauczyciele będą bardzo precyzyjnie określać polecenia do zadania oraz termin oddania pracy. Proszę przesyłać gotowe prace na adres mailowy nauczyciela. Będziemy wykorzystywać również platformy e-lerningowe , do których hasła dla uczniów przekażemy za pośrednictwem wychowawców.

Proszę aby wszelka korespondencja z nauczycielami odbywała się drogą formalną.

Szanowni Państwo, na stronie internetowej zostanie umieszczony plan lekcji na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Proponujemy, podążając za propozycjami MEN wykorzystywać w prowadzeniu zajęć materiałów elektronicznych:

  • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
  • stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
  • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
  • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

W każdej sprawie zapraszam do kontaktu z wychowawcami i nauczycielami.