Dzień Koszuli

Dzień Koszuli

Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów naszej społeczności szkolnej do obchodów Dnia
Koszuli. Miał on na celu propagowanie dobrego stylu ubierania się, trochę na luzie, trochę w 
dobrym tonie. Jest takie przysłowie: Jak Cię widzą, tak Cię piszą! Pamiętajmy zawsze o 
„dobrym smaku” w ubieraniu się, o wyczuciu.


SU