Egzamin ósmoklasisty-17 czerwca 2020 r. -matematyka

Egzamin ósmoklasisty-17 czerwca 2020 r. -matematyka

17 czerwca o godzinie 9:00 rozpoczyna się egzamin z matematyki. Czas podstawowy 100 min. Osoby uprawnione do wydłużenia czasu mogą pisać o 50 minut dłużej.

Prosimy o przyjście do szkoły zgodnie z ustaleniami od godz.8:00-według dzisiejszych procedur.

Proszę pamiętać o legitymacji, długopisie z czarnym tuszem i linijce. Rysunki do zadań wykonujecie długopisem.