EKOPRACOWNIA

EKOPRACOWNIA

W Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej prace remontowe i dekoracyjne nie
zwalniają tempa. Wszystko to w związku z realizacją ogólnopolskiego programu EKOPRACOWNIA –
zielone serce szkoły. Szkoła w Porąbce Uszewskiej finalnie doczeka się nowej ekopracowni
wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, nowoczesne pomoce dydaktyczne czy
stacje selektywnej segregacji odpadów. Dodatkowo budynek zyska nowe, ekologiczne otoczenie, a to
za sprawą obsadzenia przydrożnej skarpy w krzewy i rośliny miododajne, wśród których swój kącik
będą miały owady w specjalnie przygotowanych domkach.
Pracownia powstaje w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w formie dotacji, w kwocie 50 000 zł.