Grono pedagogiczne

matematyka, informatyka

język niemiecki

biologia, chemia, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

fizyka, matematyka, informatyka

edukacja wczesnoszkolna, technika, logopedia

doradztwo zawodowe

edukacja wczesnoszkolna

język polski, edukcja wczesnoszkolna

edukacja dla bezpieczeństwa

język angielski

muzyka, plastyka

religia

wychowanie fizyczne

matematyka, fizyka, informatyka

wiedza o społeczeństwie

język angielski

pedagog

wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

matematyka, informatyka, doradca metodyczny

psycholog

plastyka, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

język niemiecki

język polski, historia

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

technika, informatyka

wspomaganie procesu kształcenia, edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

rehabilitacja

integracja sensoryczna

psycholog