#Szkoła pamięta II wojna światowa we wspomnieniach

#Szkoła pamięta II wojna światowa we wspomnieniach

Spotkanie z panią Janiną Sułek, które odbyło się w naszej szkole 1 października 2019 r., uświadomiło uczestniczącym w nim nastolatkom, jak kilkuletnie dziecko patrzyło na różne zmiany w swoim najbliższym otoczeniu, związane z trwającą okupacją hitlerowską i sowiecką. Nasz gość  opowiedział o rozmaitych niełatwych obowiązkach wynikających z wymagań wrogów wobec okupowanej ludności. Uczniowie klas V, VII oraz VIII z wielkim zaciekawieniem słuchali wspomnień pani Janiny i zadawali dużo interesujących pytań, na które seniorka odpowiadała z ogromną przyjemnością, poszerzając w ten sposób nasze horyzonty wiedzy o przeszłości. Słuchający zwrócili szczególną uwagę na elokwencję oraz niesamowitą wrażliwość pani Janiny, a także zaangażowanie we wszystkie cele, jakie realizowała w swoim życiu.

Spotkanie z niezwykłą seniorką okazało się bardzo owocne i dostarczyło wielu wzruszeń. Wzbogacone zostało również przez wystawę książek i czasopism o tematyce wojennej.

Serdecznie dziękujemy pani Janinie Sułek za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły, a także pani Monice Gurgul za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. (JP & DPP)