Informacja dla uczniów klasy VIII

Informacja dla uczniów klasy VIII

Wszystkie informacje związane z egzaminem ósmoklasisty,  zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjne oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie,  znajdują się w zakładce “Egzamin ósmoklasisty” w menu  Dla uczniów.