Informacja o rekrutacji na świetlicę szkolną 2020/21

Informacja o rekrutacji na świetlicę szkolną 2020/21

W związku z zakończonym naborem uczniów na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2020/2021 informujemy, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację dotyczącą pandemii w naszym
kraju, listę przyjętych na w/w zajęcia podamy końcem sierpnia br.
Dotychczasowe wytyczne dotyczące ograniczenia m2 na osobę przebywającą w sali, rzutują na możliwości lokalowe i kadrowe związane z prowadzeniem zajęć świetlicowych w naszej szkole. Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty zamieszczane na stronie szkoły.