IV GMINNY KONKURS „Mały Omnibus” ROZSTRZYGNIĘTY

IV GMINNY KONKURS „Mały Omnibus” ROZSTRZYGNIĘTY

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i składamy gratulacje za uzyskane wyniki.

Konkurs „Mały Omnibus” został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej oraz Dębińskie Centrum Kultury. Miał on na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy, rozbudzanie dociekliwości intelektualnej uczniów, stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania, a także wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej.

Do niezwykłej rywalizacji z wszystkich dziedzin wiedzy (w tej edycji także z zakresu kultury i sztuki) do etapu gminnego dotarło 12 uczniów ze szkół z terenu Gminy Dębno (Łysa Góra, Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Niedźwiedza, Jaworsko, Porąbka Uszewska).

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy.

Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

I miejsce Bartłomiej NosalZespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie

II miejsce Liliana SzostakPubliczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej

III miejsce Liliana Nosek Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej

Ponadto, ze względu na minimalną różnicę punktową, komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia. Otrzymali je:

Karol MaturaZespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze

Joanna KubalaPubliczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy