Kangur Matematyczny

Kangur Matematyczny

Bardzo proszę wszystkich uczniów, którzy biorą udział w konkursie Kangur Matematyczny, aby sprawdzali wiadomości, które są umieszczane na zajęciach Kangur Matematyczny (Classroom).
Konkurs odbędzie się w formie zdalnej, już jutro.

Proszę o dołączenie wszystkich uczestników konkursu do zajęć Kangur Matematyczny o godzinie 8.50 (Meet).

Rozpoczniemy pracę o godzinie 9.00 i zakończymy o godzinie 10.35. Między godziną 10.35 a 10.40, karty odpowiedzi muszą zostać przesłane na mój adres mailowy, który podałam w informacji skierowanej do wszystkich uczestników.

Warto, aby młodsze dzieci otrzymały wsparcie techniczne od Rodziców czy rodzeństwa w zakresie pracy z kartą odpowiedzi (imię i nazwisko wpisujemy na końcu tj. po wypełnieniu karty) i przesłania pliku do mnie. W trakcie trwania konkursu będę cały czas dostępna na Meet zajęć Kangur Matematyczny i w przypadku trudności (nie związanych z treścią zadań konkursowych) proszę się ze mną kontaktować.

Życzę wszystkim wysokich wyników i ciekawych zadań!

Lidia Okrzesa