Komunikat!!! Powrót do nauki stacjonarnej uczniów klas I-III w reżimie sanitarnym.

Komunikat!!!                  Powrót do nauki stacjonarnej uczniów klas I-III w reżimie sanitarnym.

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej. Przypominamy, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (również na świetlicy) oraz w przestrzeni publicznej.

Przedłużona zostaje nauka w formie zdalnej dla uczniów klas IV – VIII.