Konkurs – Najciekawszy Różaniec

Konkurs – Najciekawszy Różaniec

SZKOLNO-PARAFIALNY KONKURS „NAJCIEKAWSZY RÓŻANIEC”

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. REYMONTA
W PORĄBCE USZEWSKIEJ

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając Różaniec.
W związku z tym, dla uczniów klas I – IV naszej szkoły organizujemy konkurs na “Najciekawszy Różaniec” wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w Regulaminie. Czekamy na wasze piękne prace. 

Organizatorzy konkursu:
Wolontariusze i Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

          Regulamin:

  • CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentu dzieci, pobudzenie ich wyobraźni i pomysłowości oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi.

  • UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas I – IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Porąbce Uszewskiej.

  • TEMAT KONKURSU

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (np. muszelki, fasolki, kasztany, koraliki i wiele innych). Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

  • TERMIN

Wykonane różańce należy składać u księdza katechety Mateusza Kica lub pani Dominiki Ślusarz do 03 listopada 2022 r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka.

  • OCENA PRAC

Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe składające się z Wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czwartek 10 listopada 2022 r. w PSP w Porąbce Uszewskiej. Wszystkie wykonane różańce zostaną wywieszone na wystawie w kościele parafialnym w Porąbce Uszewskiej.

Organizatorzy: Wolontariusze i Opiekunowie SKC