Konkurs plastyczny „Międzygwiezdny pył

Konkurs plastyczny „Międzygwiezdny pył

Wręczenie nagród
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z elementami astronomii i kosmologii „Międzygwiezdny pył” skierowany był do uczniów szkoły podstawowej. Tematem pracy konkursowej dla uczniów klas 1-3 był Układ Słoneczny, a dla uczniów klas 4 – 8  Wszechświat i promieniowanie kosmiczne. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach i Starosta Brzeski.  Koordynatorem konkursu w naszej szkole była Pani Dorota Płaneta-Potępa.  Spośród 440 prac konkursowych  nasi uczniowie zajęli:

Aniela Rzepa – III miejsce w kategorii uczniów klas 4 – 6   
Filip Forgiel – III miejsce  w kategorii uczniów klas 7  – 8
22 czerwca uczniowie Ci otrzymali nagrody i dyplomy. Ponadto wszystkich  uczniów, którzy w trudnym czasie pandemii, zdalnego nauczania  również przygotowali prace konkursowe nagrodzono okolicznościowymi dyplomami za udział w konkursie.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

/ Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu z ramienia instytucji byli:
dr hab. Robert kamiński, mgr inż. Sławomir Stuglik – CREDO (IFJ PAN)
mgr Jolanta  Sulma – Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, ambasador CREDO.
mgr Małgorzata Dudek – PSP w Porąbce Uszewskiej i PSP w Sufczynie, ambasador CREDO i ESERO-Polska.
mgr inż. Violetta Raczyńska  – I LO w Siemianowicach Śląskich./