Kształtowania tożsamości narodowej oraz lokalnej

Kształtowania tożsamości narodowej oraz lokalnej

„Pracujemy w wielkim trudzie,
żeby z nas wyrośli ludzie”…

Elementem kształtowania tożsamości narodowej oraz lokalnej jest przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy o naszej ojczyźnie, jej historii, kulturze, tradycjach. Jednym z aspektów tego procesu jest świadomość symboli – ich pochodzenia oraz znaczenia. Dla każdego Polaka-patrioty wizerunek orła białego, biało-czerwona flaga i hymn narodowy to prawdziwe świętości, z których jest dumny i które szanuje.

Wielkie znaczenie dla wyrabiania postaw patriotycznych ma również kultywowanie lokalnych tradycji, rozwijanie przywiązania do naszych małych ojczyzn, miejsc naszego urodzenia, życia, uczenia się, wychowywania. Dla każdego ucznia takim miejscem jest jego szkoła. To tutaj zdobywa swoją wiedzę, rozwija zainteresowania, pasje. Tutaj poznaje koleżanki i kolegów, nawiązuje przyjaźnie, spotyka mentorów. Tutaj uczy się życia. Szkoła zatem jest jednym z najważniejszych miejsc, które nas wszystkich kształtują. Z tego względu szczególnie bliskie są nam symbole naszej szkoły. Zalicza się do nich sztandar oraz hymn szkolny.

Nasza szkolna społeczność posiada własny, autorski hymn, który odśpiewywany jest przy różnych, ważnych wydarzeniach, uroczystościach i spotkaniach. Dlatego też uczniowie klasy 3 B, dumni ze swojego hymnu zdecydowali się wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie „Hymnem witamy”, który zorganizowany został przez warszawską Fundację Honor Pomagania Dzieciom.

Wprawdzie nie zajęli miejsca na podium, co z dużą dozą pewności przypisać można niezmiernie licznej konkurencji (udział w konkursie wzięło ponad 2 tysiące szkół), jednak fakt zaprezentowania go szerszej publiczności wart był wysiłku.

Dodać należy, że trzecioklasiści nagrali film ze swoim wykonaniem hymnu, w czym wsparło ich Dębińskie Centrum Kultury. Nad całością przedsięwzięcia czuwały dwie nauczycielki, pracujące z klasą 3B – pani Aneta Kania oraz Izabela Nadolnik, realizujące z dziećmi innowację pedagogiczną „Muzyka kluczem do rozwoju dziecka”. (AnK, IN)