“Lekcje nie z tej Ziemi”

“Lekcje nie z tej Ziemi”

ESERO-Polska – program edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA działający przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Skierowany jest do nauczycieli i uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. W ramach tego programu prowadzone są „Lekcje nie z tej Ziemi”, których celem jest pokazanie, że najnowsze technologie i osiągnięcia przemysłu kosmicznego są znacznie bliżej, niż nam się wydaje, że z niektórych korzystamy na co dzień. Celem programu jest również zainspirowanie dzieci i młodzieży do odkrywania nowych pasji, w tym też związanych z branżą kosmiczną.

Dr hab. inż. Przemysław Kupidura – profesor Politechniki Warszawskiej, absolwent paryskiej Sorbonne Paris VI Pierre et Marie Curie na kierunku teledetekcja – prowadził dla naszej młodzieży lekcję online „Obserwacje Ziemi w monitorowaniu zmian klimatycznych”. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób satelity krążące wokół Ziemi za pomocą pełnej gamy fali elektromagnetycznej, zwłaszcza podczerwieni, „widzą” więcej niż człowiek. Poznali przykłady wykorzystania danych z satelity między innymi do analizy zmian klimatycznych, do zmniejszenia się zasięgu lodowców, wylesiania obszarów Puszczy Amazońskiej. Niespodzianką było też pokazanie w aplikacji EO Browser jakie zmiany nastąpiły na przestrzeni ostatnich 30 lat w naszej miejscowości, w okolicach naszej szkoły.

Była to pierwsza lekcja dla uczniów naszej szkoły i mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym również skorzystamy z szerokiej oferty programu „Lekcje nie z tej Ziemi” co przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia zjawisk zachodzących we Wszechświecie, którego jesteśmy maleńką cząstką.

M. Dudek