List Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak w sprawie gry „Momo Challenge”

List Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak w sprawie gry „Momo Challenge”

Szanowni Państwo ,
w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi zwiększającego się zainteresowania dzieci i młodzieży grą „Momo Challenge”, która stanowi dla nich poważne zagrożenie, zwracam się z apelem, aby we współpracy z psychologami i pedagogami szkolnymi zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na ten problem. Proszę również o nieustanną czujność nad aktywnością dzieci i młodzieży w sieci.
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak