Materiały od 27 maja 2020 r.

24.06.2020 r. ŚRODA Edukacja wczesnoszkolna

23.06.2020 r. WTOREK Edukacja wczesnoszkolna

22.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Język angielski

22.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Edukacja wczesnoszkolna

19.06.2020 r. PIĄTEK ZKK

19.06.2020 r. PIĄTEK Edukacja informatyczna

19.06.2020 r. PIĄTEK Edukacja wczesnoszkolna 2b

15.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Język angielski

15.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Edukacja wczesnoszkolna

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

9.06.2020 r. WTOREK Edukacja wczesnoszkolna

8.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Język angielski nagranie mp 3

8.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Język angielski 2b

8.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Edukacja wczesnoszkolna 2b

5.06.2020 r. CZWARTEK Edukacja informatyczna 2

5.06.2020 r. PIĄTEK ZKK

5.06.2020 r. PIĄTEK Edukacja wczesnoszkolna

5.06.2020 r. PIĄTEK Edukacja informatyczna 2b

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 2.

04.06.2020 r. CZWARTEK Język angielski

4.06.2020 R. CZWARTEK Edukacja wczesnoszkolna

3.06.2020 r. ŚRODA Edukacja wczesnoszkolna

2.06.2020 r. WTOREK Edukacja wczesnoszkolna

1.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Język angielski 2b

1.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Edukacja wczesnoszkolna 2b

01.06. PONIEDZIAŁEK Świetlica (9) dla klas I-III

29.05.2020 r. PIĄTEK ZKK

29.05.2020 r. PIĄTEK Edukacja informatyczna

29.05.2020 r. PIĄTEK Edukacja wczesnoszkolna

28.05.2020r. CZWARTEK Katecheza kl. 2.

28.05.2020 r. CZWARTEK Język angielski 2b nagranie mp3

28.05.2020 r. CZWARTEK Język angielski 2b

28.05.2020 R. CZWARTEK Edukacja wczesnoszkolna

28.05.2020 r. Ewakuacja szkoły- film edukacyjny

27.05.2020 ŚRODA Edukacja wczesnoszkolna

24.06.2020 ŚRODA Język angielski

24.06.2020 ŚRODA Język niemiecki – malowanka

24.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

23.06.2020 WTOREK Muzyka

23.06.2020 WTOREK Wychowanie fizyczne

23.06.2020 WTOREK Technika

23.06.2020 WTOREK Język polski

23.06.2020 WTOREK Przyroda

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

19.06.2020 PIĄTEK Wdż

19.06.2020 PIĄTEK Plastyka

19.06.2020 PIĄTEK Język angielski

19.06.2020 PIĄTEK Wychowanie fizyczne

19.06.2020 PIĄTEK Język polski

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020 ŚRODA Język niemiecki – ćwiczenie

10.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

10.06.2020 ŚRODA Język polski

10.06.2020 ŚRODA Język angielski – nagranie

10.06.2020 ŚRODA Język angielski

09.06.2020 WTOREK Muzyka

09.06.2020 WTOREK Język polski

09.06.2020 WTOREK Przyroda

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Wychowanie fizyczne

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

05.06.2020 PIĄTEK Język polski

05.06.2020 PIĄTEK Język angielski (on-line godz. 10:00)

05.06.2020 PIĄTEK Wychowanie fizyczne

05.06.2020 PIĄTEK Plastyka

05.06.2020 PIĄTEK Wdż

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 4.

04.06.2020 CZWARTEK Historia

04.06.2020 CZWARTEK Język polski

4.06.2020 r. CZWARTEK INFORMATYKA 4

03.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

03.06.2020 ŚRODA Język polski

03.06.2020 ŚRODA Język angielski – sprawdzian

02.06.2020 WTOREK Wychowanie fizyczne

02.06.2020 WTOREK Muzyka

02.06.2020 WTOREK Język polski

02.06.2020 WTOREK Przyroda

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski

29.05.2020 PIĄTEK Język polski

29.05.2020 PIĄTEK Wychowanie fizyczne

29.05.2020 PIĄTEK Plastyka

29.05.2020 PIĄTEK Wdż

28.05.2020r. CZWARTEK Katecheza kl. 4.

28.05.2020 CZWARTEK Ewakuacja szkoły – film edukacyjny

28.05.2020 CZWARTEK Język polski

28.05.2020 CZWARTEK Przyroda

28.05.2020 r. CZWARTEK Informatyka 4

27.05.2020 ŚRODA Historia

27.05.2020 ŚRODA Język niemiecki

27.05.2020 ŚRODA Język angielski

27.05.2020 ŚRODA Język polski

24.06.2020 ŚRODA Język niemiecki – ćwiczenie

24.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

24.06.2020 ŚRODA Wychowanie fizyczne (bezpieczeństwo w czasie wakacji)

24.06.2020 ŚRODA Język angielski

24.06.2020 ŚRODA Historia

24.06.2020 ŚRODA Język polski

23.06.2020 WTOREK Technika

23.06.2020 WTOREK Muzyka

23.06.2020 WTOREK Język polski

23.06.2020 WTOREK Geografia

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Wychowanie fizyczne

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

19.06.2020 PIĄTEK Plastyka

19.06.2020 PIĄTEK Język angielski

19.06.2020 PIĄTEK Język polski

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020 ŚRODA Język niemiecki – ćwiczenie

10.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

10.06.2020 ŚRODA Język angielski

10.06.2020 ŚRODA Historia

10.06.2020 ŚRODA Język polski

09.06.2020 WTOREK Geografia – sprawdzian

09.06.2020 WTOREK Muzyka

09.06.2020 WTOREK Wychowanie fizyczne

09.06.2020 WTOREK Język polski

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Wychowanie fizyczne

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

05.06.2020 PIĄTEK Język polski

05.06.2020 PIĄTEK Plastyka

05.06.2020 PIĄTEK Język angielski – nagranie

05.06.2020 PIĄTEK Język angielski

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 5.

4.06.2020 r. Czwartek Zajęcia kształtujące kreatywność

04.06.2020 CZWARTEK Biologia

04.06.2020 CZWARTEK Język polski

4.06.2020 R. CZWARTEK INFORMATYKA 5

03.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

03.06.2020 ŚRODA Język angielski

03.06.2020 ŚRODA Historia

03.06.2020 ŚRODA Język polski

02.06.2020 WTOREK Konkurs

02.06.2020 WTOREK Muzyka

02.06.2020 WTOREK Wychowanie fizyczne

02.06.2020 WTOREK Język polski

02.06.2020 WTOREK Geografia – prezentacja 2

02.06.2020 WTOREK Geografia – prezentacja 1

02.06.2020 WTOREK Geografia

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język polski

29.05.2020 PIĄTEK Język polski

29.05.2020 PIĄTEK Wychowanie fizyczne

29.05.2020 PIĄTEK Plastyka

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski – nagranie

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski

28.05.2020r. CZWARTEK Katecheza kl. 5.

28.05.2020 CZWARTEK Biologia

28.05.2020 CZWARTEK Ewakuacja szkoły – film edukacyjny

28.05.2020 CZWARTEK Język polski

28.05.2020 r. CZWARTEK Zajęcia kształtujące kreatywność

28.05.2020 r. CZWARTEK INFORMATYKA 5

27.05.2020 ŚRODA Język niemiecki

27.05.2020 ŚRODA Język angielski

27.05.2020 ŚRODA Język polski

27.05.2020 ŚRODA Historia

24.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. Vb

24.06.2020 ŚRODA Język angielski

24.06.2020 ŚRODA Język niemiecki – ćwiczenie

24.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

24.06.2020 ŚRODA Wychowanie fizyczne (bezpieczeństwo w czasie wakacji)

24.06.2020 ŚRODA Matematyka

23.06.2020 WTOREK Technika

23.06.2020 WTOREK Muzyka

23.06.2020 WTOREK Geografia

23.06.2020 WTOREK Matematyka

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język polski kl. Vb

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Wychowanie fizyczne

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka

19.06.2020r. PIĄTEK – Język polski kl. Vb

19.06.2020 PIĄTEK Język angielski

19.06.2020 PIĄTEK Plastyka

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. Vb

10.06.2020 ŚRODA Język niemiecki – ćwiczenie

10.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

10.06.2020 ŚRODA Język angielski

10.06.2020 ŚRODA Matematyka

09.06.2020 WTOREK Geografia – sprawdzian

09.06.2020r. WTOREK – Język polski kl. Vb

09.06.2020 WTOREK Muzyka

09.06.2020 WTOREK Wychowanie fizyczne

09.06.2020 WTOREK Matematyka

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język polski kl. Vb

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Wychowanie fizyczne

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski – zadania na ocenę

05.06.2020r. PIĄTEK – Język polski kl. Vb

05.06.2020 PIĄTEK Język angielski

05.06.2020 PIĄTEK Plastyka

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 5.

4.06.2020 r. CZWARTEK Zajęcia Kształtujące Kreatywność

04.06.2020r. CZWARTEK – Język polski kl. Vb

04.06.2020 CZWARTEK Biologia

04.06.2020 CZWARTEK Wdż

04.06.2020 CZWARTEK Historia

04.06.2020 CZWARTEK Matematyka

4.06.2020 r. CZWARTEK Informatyka 5

03.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. Vb

03.06.2020 ŚRODA Język niemiecki

03.06.2020 ŚRODA Matematyka

03.06.2020 ŚRODA Język angielski

02.06.2020r. WTOREK Język polski kl. Vb

02.06.2020 WTOREK Matematyka

02.06.2020 WTOREK Konkurs

02.06.2020 WTOREK Muzyka

02.06.2020 WTOREK Wychowanie fizyczne

02.06.2020 WTOREK Geografia – prezentacja 2

02.06.2020 WTOREK Geografia – prezentacja 1

02.06.2020 WTOREK Geografia

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Technika

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język polski kl. Vb

29.05.2020r. PIĄTEK – Język polski kl. Vb

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski – nagranie

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski

29.05.2020 PIĄTEK Plastyka

29.05.2020 PIĄTEK Wychowanie fizyczne

28.05.2020r. CZWARTEK Katecheza kl. 5.

28.05.2020r. CZWARTEK – Język polski kl. Vb

28.05.2020 CZWARTEK Wdż

28.05.2020 CZWARTEK Biologia

28.05.2020 CZWARTEK Ewakuacja szkoły – film edukacyjny

28.05.2020 CZWARTEK Matematyka

28.05.2020 r. CZWARTEK Zajęcia Kształtujące Kreatywność

28.05.2020 r. CZWARTEK Informatyka 5

27.05.2020 ŚRODA Historia

27.05.2020 ŚRODA Matematyka (on-line godz. 8:00)

27.05.2020 ŚRODA Język polski

27.05.2020 ŚRODA Język niemiecki

27.05.2020 ŚRODA Język angielski (on-line godz. 13:00)

24.06.2020r. ŚRODA WF kl. 6.

24.06.2020r. ŚRODA Język niemiecki – ćw. kl. 6.

24.06.2020r. ŚRODA Technika kl. 6.

24.06.2020r. ŚRODA Język niemiecki kl. 6.

24.06.2020r. ŚRODA Język angielski kl. 6.

23.06.2020 WTOREK Historia

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Muzyka kl. 6.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 6.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl 6.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 6.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK WF kl. 6.

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne

19.06.2020r. PIĄTEK Język polski kl. 6.

19.06.2020r. PIĄTEK Muzyka kl. 6.

19.06.2020r. PIĄTEK Język angielski kl. 6.

19.06.2020 r. PIĄTEK Informatyka 6

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 6.

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. 6.

10.06.2020r. ŚRODA J. niemiecki ćwiczenia kl. 6.

10.06.2020r. ŚRODA Język niemiecki kl. 6.

10.06.2020r. ŚRODA Plastyka kl. 6.

10.06.2020 ŚRODA Język angielski

09.06.2020r. WTOREK Technika kl. 6.

09.06.2020r. WTOREK WF kl. 6.

09.06.2020 WTOREK Historia

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język polski kl. 6.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- WF kl. 6.

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia – sprawdzian

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski – zadania na ocenę

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne

05.06.2020r. PIĄTEK Język polski kl. 6.

05.06.2020r. PIĄTEK Muzyka kl. 6.

05.06.2020 PIĄTEK Język angielski

5.06.2020 r. PIĄTEK Informatyka 6

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 6.

04.06.2020 CZWARTEK Historia

04.06.2020r. CZWARTEK J.polski – TEST

04.06.2020r. CZWARTEK Język polski kl. 6.

03.06.2020r. ŚRODA Język niemiecki, kl.6.

03.06.2020r. ŚRODA J.niemiecki kl. 6. Ćw. 1.

03.06.2020r. ŚRODA J.niemiecki kl. 6. Ćw. 2.

03.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. 6.

03.06.2020r. ŚRODA Plastyka kl. 6.

03.06.2020 ŚRODA Język angielski

02.06.2020r. WTOREK Technika kl.6.

02.06.2020r. WTOREK WF kl. 6.

02.06.2020 WTOREK Historia

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 6.

29.05.2020r. PIĄTEK Katecheza kl. 6.

29.05.2020r. PIĄTEK WF kl. 6.

29.05.2020r. PIĄTEK – Język polski kl. 6.

29.05.2020r. PIĄTEK Muzyka kl. 6.

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski

29.05.2020 PIĄTEK Informatyka

28.05.2020r. CZWARTEK Ewakuacja szkoły film edukacyjny

28.05.2020r. CZWARTEK Biolgia kl. 6.

28.05.2020 CZWARTEK Historia

27.05.2020r. ŚRODA Język polski kl. 6.

27.05.2020 ŚRODA Język niemiecki

27.05.2020 ŚRODA Język angielski

24.06.2020r. ŚRODA Język angieski kl. 7.

24.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. 7.

24.06.2020 ŚRODA Geografia

24.06.2020 r. ŚRODA Fizyka 7

23.06.2020r. WTOREK Biologia kl. 7.

23.06.2020r. WTOREK WF kl. 7.

23.06.2020 WTOREK WDŻ kl. 7.

23.06.2020 WTOREK Historia

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 7.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Chemia kl. 7.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK ZKK kl. 7.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 7.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Muzyka kl. 7.

22.05.2020r. PIĄTEK Język polski kl. 7.

19.06.2020r. PIĄTEK Język polski kl. 7.

19.06.2020r. PIĄTEK Plastyka kl. 7.

19.06.2020r. PIĄTEK Język angielski kl. 7.

19.06.2020r. PIĄTEK WF kl. 7.

19.06.2020 r. PIĄTEK Informatyka 7

19.06.2020 r. PIĄTEK Fizyka 7

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK ZKK kl. 7.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK WF kl. 7.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 7.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Muzyka kl. 7.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 7.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Chemia kl. 7.

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020r. ŚRODA Jezyk angielski kl. 7.

10.06.2020 ŚRODA Geografia

10.06.2020 r. ŚRODA Fizyka 7

09.06.2020r. WTOREK Język polski kl. 7.

09.06.2020r. WTOREK Język polski kl. 7. TEST

09.06.2020r. WTOREK WDŻ kl. 7.

09.06.2020r. WTOREK Biologia kl. 7.

09.06.2020r. WTOREK WF kl. 7.

09.06.2020 WTOREK Historia

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Chemia kl. 7.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- ZKK kl. 7.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język polski kl. 7.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Muzyka kl. 7.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język angielski kl. 7.

5.06.2020 R. Informatyka, zadanie dodatkowe

05.06.2020r. PIĄTEK Język polski kl. 7.

05.06.2020r. PIĄTEK Język angielski kl. 7.

05.06.2020r. PIĄTEK WF kl. 7.

05.06.2020r. PIĄTEK Plastyka kl. 7.

05.06.2020 r. PIĄTEK Informatyka 7

05.06.2020 r. PIĄTEK Fizyka

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 7.

04.06.2020r. CZWARTEK Język niemiecki KL. 7.

04.06.2020r. CZWARTEK Biologia kl. 7.

04.06.2020 CZWARTEK Historia

03.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. 7.

03.06.2020r. ŚRODA Język angielski kl. 7.

03.06.2020 r. ŚRODA Fizyka 7

02.06.2020r. WTOREK Biolgia kl. 7.

02.06.2020r. WTOREK WF kl. 7.

02.06.2020r. WTOREK WDŻ kl. 7.

02.06.2020 WTOREK Historia

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 7.

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 7.

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Chemia kl. 7.

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Muzyka kl. 7.

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK ZKK kl. 7.

29.05.2020r. PIĄTEK Katecheza kl. 7.

29.05.2020r. PIĄTEK – Język polski kl. 7.

29.05.2020r. PIĄTEK Plastyka kl. 7.

29.05.2020r. PIĄTEK WF kl. 7.

29.05.2020r. PIĄTEK Język angielski kl. 7.

29.05.2020 r. PIĄTEK Informatyka 7

29.05.2020 r. PIĄTEK Fizyka 7

28.05.2020r. CZWARTEK Ewakuacja szkoły film edukacyjny

28.05.2020r. CZWARTEK Język niemiecki kl.7

28.05.2020r. CZWARTEK Język niemiecki Napisy cz. 2 kl. 7.

28.05.2020r. CZWARTEK Biologia kl. 7.

28.05.2020 CZWARTEK Historia

27.05.2020r. ŚRODA Język polski kl. 7.

27.05.2020r. ŚRODA Jezyk angielski kl. 7.

27.05.2020 ŚRODA Fizyka

27.05.2020 ŚRODA Geografia

24.06.2020r. ŚRODA Zajęcia z wychowawcą kl. 8.

24.06.2020r. ŚRODA EDB kl. 8.

24.06.2020r. ŚRODA Chemia kl. 8.

24.06.2020r. ŚRODA Język angielski kl. 8.

24.06.2020 ŚRODA Informatyka

23.06.2020r. WTOREK Język polski kl. 8.

23.06.2020r. WTOREK Historia kl. 8.

23.06.2020r. WTOREK Biologia kl. 8.

23.06.2020r. WTOREK WF kl. 8.

23.06.2020 WTOREK Matematyka

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne kl. 8.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 8.

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka

22.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Fizyka 8

19.06.2020r. PIĄTEK WF kl. 8

19.06.2020r. PIĄTEK Język angielski kl. 8.

19.06.2020r. PIĄTEK Język polski kl. 8.

19.06.2020r. PIĄTEK Chemia kl. 8.

19.06.2020r. PIĄTEK Język niemiecki, kl.8.

19.06.2020 PIĄTEK Zajęcia kreatywne

19.06.2020 PIĄTEK Matematyka

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Zajęcia z wychowawcą kl. 8.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 8.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język angielski kl. 8.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK WF kl. 8.

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne kl. 8.

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka (on-line godz. 9:00)

15.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Fizyka 8

PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020r. ŚRODA Język polski kl. 8.

10.06.2020r. ŚRODA Chemia kl. 8.

10.06.2020 ŚRODA Język angielski

10.06.2020 ŚRODA Informatyka

09.06.2020r. WTOREK Biologia kl. 8.

09.06.2020r. WTOREK WF kl. 8.

09.06.2020r. WTOREK Historia kl. 8.

09.06.2020r. WTOREK Język polski kl. 8.

09.06.2020r. WTOREK EDB kl. 8

09.06.2020 WTOREK Matematyka – zestaw zadań

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Zajęcia z wychowawcą, WAŻNE! kl. 8.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK- Język polski kl. 8.

08.06.2020r. PONIEDZIAŁEK – Język angielski ZKK kl. 8.

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka – zadania do rozwiązania

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia – prezentacja 2

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia – prezentacja 1

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia

08.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski

8.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Fizyka 8

05.06.2020r. PIĄTEK Zajęcia z wychowawcą kl. 8.

05.06.2020r. PIĄTEK WF kl. 8.

05.06.2020r. PIĄTEK Chemia kl. 8.

05.06.2020r. PIĄTEK J. niemiecki – ćwiczenia

05.06.2020r. PIĄTEK Język niemiecki kl. 8.

05.06.2020 PIĄTEK Matematyka i zajęcia kreatywne

05.06.2020 PIĄTEK Język angielski

04.06.2020r. CZWARTEK Religia kl. 8.

04.06.2020r. CZWARTEK WOS kl. 8.

04.06.2020r. CZWARTEK Język polski kl. 8.

04.06.2020r. CZWARTEK Historia kl. 8.

04.06.2020 CZWARTEK Matematyka

4.06.2020 r. CZWARTEK Fizyka 8

03.06.2020r. ŚRODA Chemia kl. 8.

03.06.2020 ŚRODA Informatyka

03.06.2020 ŚRODA Język angielski

02.06.2020r. WTOREK EDB kl. 8.

02.06.2020r. WTOREK Biologia kl. 8.

02.06.2020r. WTOREK WF kl. 8.

02.06.2020r. WTOREK Język polski kl. 8.

02.06.2020r. WTOREK Historia kl. 8.

02.06.2020 WTOREK Matematyka (on-line godz. 10:45)

01.06.2020r. PONIEDZIAŁEK Język polski kl. 8.

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Matematyka (on-line godz. 9:00)

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Język angielski (on-line godz. 13:00)

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Zajęcia kreatywne

01.06.2020 PONIEDZIAŁEK Geografia – sprawdzian

1.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK Fizyka 8

29.05.2020r. PIĄTEK Katecheza kl. 8. (przepraszam za opóźnienie)

29.05.2020r. PIĄTEK Język niemiecki Imiesłowy Ćw.1 kl.8.

29.05.2020r. PIĄTEK Język niemiecki Imiesłowy Ćw.2 kl. 8.

29.05.2020r. PIĄTEK Chemia kl. 8.

29.05.2020r. PIĄTEK WF kl. 8.

29.05.2020r. PIĄTEK – Zajęcia z wychowawcą, kl. 8.

29.05.2020r. PIĄTEK Język niemiecki, kl. 8.

29.05.2020 PIĄTEK Zajęcia kreatywne (zadania za Powtórkomatem)

29.05.2020 PIĄTEK Matematyka (on-line godz. 10:45)

29.05.2020 PIĄTEK Język angielski

28.05.2020r. CZWARTEK – Język polski kl. 8.

28.05.2020r. CZWARTEK – Historia kl. 8.

28.05.2020r. CZWARTEK Ewakuacja szkoły film edukacyjny

28.05.2020 CZWARTEK Matematyka – zestaw zadań

28.05.2020 CZWARTEK Matematyka

28.05.2020 r. CZWARTEK Fizyka 8

27.05.2020r. ŚRODA WOS kl. 8.

27.05.2020 ŚRODA Chemia

27.05.2020 ŚRODA Język angielski – nagranie

27.05.2020 ŚRODA Język angielski – odesłać do piątku 29.05.2020

27.05.2020 ŚRODA Informatyka