Międzynarodowa współpraca w ramach projektu „Christmas all over the world – card exchange” –podsumowanie.

Międzynarodowa współpraca w ramach  projektu „Christmas all over the world – card exchange” –podsumowanie.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zaangażowani w projekt e-Twwining na przełomie listopada i grudnia wysłali pocztówki bożonarodzeniowe do kolegów z ponad dwudziestu europejskich krajów. Wielką przyjemność sprawiły kartki, które otrzymali od uczestników projektu. Już od połowy grudnia niemal każdego dnia do naszej szkoły listonosz przynosił koperty i paczki pochodzące z Albanii, Anglii, Armenii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Każda z kartek była własnoręcznie wykonana, w niektórych oprócz życzeń znajdowały się krótki listy. Dzieci opisywały w nich siebie, swoją klasę oraz bożonarodzeniowe zwyczaje.

Udział w projekcie sprzyjał nie tylko pogłębieniu kompetencji językowych, dał również szansę na poznanie europejskich kultur i tradycji. Pomógł rozwijać świadomość międzynarodowego współistnienia, poszanowania dla inności, otwarcia na różnorodność. Tego typu działania pozwalają przygotować młodych ludzi, którzy  żyjąc w lokalnym środowisku, potrafią jednocześnie myśleć i funkcjonować w szerokim, globalnym wymiarze.

I.N.