Mundury

Mundury


Mundur harcerski jest podstawowym strojem każdego harcerza, harcerki zucha,  istotną rzeczą w życiu z— wprowadza element równości wśród dzieci oraz buduje poczucie wspólnoty, co ułatwia kontakt i zawiązywanie nowych przyjaźni.

Bardzo cieszę się, że nasza Gromada “Promienni” jest umundurowana.