Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

10 listopada 2021r. będziemy obchodzić w naszej szkole Święto Niepodległości. W tym dniu obowiązuje nas strój galowy.

W akademii, ze względów pandemicznych, wezmą udział tylko reprezentanci klas.

11 listopada i 12 listopada 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Chęć skorzystania z zajęć opiekuńczych 12.11. prosimy zgłaszać do sekretariatu do 9 listopada do g.12.00

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=8C63FE28D4276F81C125861900516913