NASZA MAMA UKOCHANA

NASZA MAMA UKOCHANA

Do świętowania Dnia Mamy pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak uczniowie klasy pierwszej razem z wychowawczynią już pracują nad tym tematem. Inspiracją stały się działania w ramach międzynarodowego programu e -Twinning, który jednoczy europejskie szkoły we współpracy wokół różnorodnych zagadnień. Tym razem nasi wychowankowie przystąpili do projektu „NASZA MAMA UKOCHANA”.

Projekt „Nasza mama ukochana – BELOVED MUM ” to źródło pomysłów jak ciekawie i oryginalnie świętować Dzień Matki. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7 – 12 lat. Projekt zaprasza do wspólnych aktywności, np. tworzenia e-galerii, pisania listu do mamy, projektowania kartek, nagrywania piosenek i innych zajęć wymagających międzyszkolnej i międzynarodowej współpracy. Uczniowie i nauczyciele, poznają aplikacje służące urozmaicaniu lekcji zarówno w trakcie edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej.

The project BELOVED MUM is a source of ideas how to celebrate Mother’s Day in an interesting and original way. It is intended for students aged 7-12. The project invites you to join activities, such as creating an e-gallery, writing a letter, designing cards, recording songs and other activities that require inter-school and international cooperation. Students and teachers get to know applications help to diversify lessons, both during stationary and distance education. (IN)