NAUKA ZDALNA OD 25 MARCA 2020 R. STAJE SIĘ OBOWIĄZKIEM-zasady oceniania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych

NAUKA ZDALNA   OD 25 MARCA 2020 R. STAJE SIĘ OBOWIĄZKIEM-zasady oceniania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

są dokumentami wyższego rzędu w hierarchii aktów prawnych RP. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do zorganizowania zdalnego nauczania i uzgodnienia zasad oceniania naszych uczniów i monitorowania ich postępów.

Minął pierwszy tydzień zawieszenia zajęć w szkołach. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej czas ten zostaje wydłużony do 10 kwietnia 2020r. W tym czasie nauczyciele mają obowiązek realizacji podstaw programowych
z poszczególnych przedmiotów za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

   W tym celu nauczyciele kontaktują się z rodzicami i uczniami poprzez grupy utworzone na Messengerze lub innych komunikatorach oraz za pomocą korespondencji mailowej, przekazując na bieżąco zakres materiału oraz różne formy zadań do pracy domowej.

Zasady oceniania na okres zawieszenia zajęć i prowadzenia zdalnego nauczania:

  1. Nauczyciele PSP w Porąbce Uszewskiej będą zamieszczać w zakładce Materiały zagadnienia do pracy, które realizują przedmiotową podstawę programową.
  2. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do systematycznego uzupełniania lekcji otrzymanych od nauczyciela i realizacji wskazanego materiału.
  3. Wszelkie zadania i prace podlegające ocenie (szczegółowo wskazane przez nauczyciela) odsyłają na adres mailowy nauczyciela (wykaz adresów znajdują się na stronie internetowej szkoły)
    w postaci zdjęcia, skanu, prezentacji lub pliku tekstowego (będzie to określone przez nauczyciela pod lekcją).
  4. Każdy uczeń otrzyma także ocenę za zaangażowanie i systematyczność pracy.
  5. Uczeń w razie wątpliwości, problemów ze zrozumieniem treści zawsze może prosić nauczyciela o wyjaśnienie droga mailową lub kontaktować się przez inne aplikacje ustalone wcześniej.