Naukobus

Naukobus

Wystawa interaktywna z Centrum Nauki Kopernik w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej.

8 i 9 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej gościła wystawa objazdowa „Naukobus”, która jest częścią projektu „Nauka dla Ciebie” realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wraz z wystawą przyjechało trzech edukatorów, którzy tłumaczyli obserwowane zjawiska i działanie przyrządów. W sali gimnastycznej zostały ustawione eksponaty prezentujące różne zjawiska naukowe.Bardzo ważną cechą przywiezionych eksponatów była ich interaktywność.

Przez dwa dni uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Porąbki Uszewskiej,Łoniowej, Niedźwiedzy, Woli Dębińskiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie, dzieci z przedszkola w Porąbce Uszewskiej i Dębna, uczestnicy Warsztatów Terapi Zajęciowej z Brzeska, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Gminy Dębno, pracowali z urządzeniami, które pozwalały zobaczyć, testować zjawiska, którymi rządzi się świat wokół nas. Wykonanie czynności zawartych w instrukcji było punktem wyjścia do dalszego eksperymentowania, a stawiane pytania otwierały drogę
do eksperymentu.

Wystawie towarzyszył radosny i naukowy nastrój. Wszyscy byliśmy naukowcami, którzy metodą prób i błędów odkrywali prawa nauki, starali się zrozumieć, jak działa fragment rzeczywistości demonstrowany przez wybrany eksponat.

CNK to nie tylko interaktywne eksponaty, to także jednostka badawcza. Uczniowie PSP z Porąbki Uszewskiej zaproszeni zostali do udziału w badaniu kapitału naukowego oraz tego, jak wydarzenia takie jak Naukobus wpływają na proces uczenia się. Dla nauczycieli przeprowadzone były warsztaty przygotowujące do wystawy. Szkoła otrzymała pomoc dydaktyczną – trójwymiarową układankę modelu ludzkiego ciała.

Myślę, ze wszyscy obecni swoim zaangażowaniem, ciekawością wspólnie celebrowali wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole. Spotkanie z animatorami CNK i eksponatami było naukowym spotkaniem dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, miejscem na rozmowy, wymianę opinii, inspiracji do dalszego działania, które na pewno przyczyni się do wartościowych rozwiązań dla edukacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, Pani Dyrektor, nauczycielom, rodzicom, dzieciom i młodzieży, którzy włączyli się w przygotowanie tak spektakularnego wydarzenia w naszej szkole. Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Dębno za patronat i wsparcie finansowe oraz Radzie Rodziców PSP w Porąbce Uszewskiej za ufundowanie koszulek dla dzieci z Klubu Młodych Odkrywców, który swoją działalnością przyczynił się do przyjazdu wystawy Naukobus.

Opiekun Klubu Młodych Odkrywców
Małgorzata Dudek

/Wspólny Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”./