Niecodzienna lekcja biologii

Niecodzienna lekcja biologii

Let’s talk about your favorite animal.

4 października br zostały połączone siły biologiczne z siłami z języka angielskiego. Owocem była przeprowadzona lekcja z biologii w języku angielskim. Uczniowie klasy szóstej przygotowali przegląd gromady kręgowców. Charakteryzowali grupę ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Oczywiście było to w języku angielskim. Pani Agata Kania przygotowała niezbędne słownictwo potrzebne do lekcji, a pani Edyta Dubiel czuwała nam merytorycznym przebiegiem spotkania. Na zakończenie chętni uczniowie opowiadali o swych ulubionych zwierzętach, np. o niedźwiedziu polarnym, kangurze czy psie. (ED)