Nowe techniki pamięciowe…

Nowe techniki pamięciowe…

      We współczesnym świecie przekaz informacji opiera się w coraz większym stopniu na obrazie. Spowodowane jest to ekspansją mediów audiowizualnych i rozwojem techniki.
W powszechnym przekonaniu rozumienie obrazu jest łatwiejsze od rozumienia tekstu. Kultura wysoko rozwiniętych technicznie społeczeństw staje się kulturą obrazkową. Konsekwencje tego stanu rzeczy obserwujemy m. im. w dziedzinie edukacji. Nie można już sobie wyobrazić lekcji z dowolnego przedmiotu w szkole jakiegokolwiek typu bez wspomagania przekazu słownego obrazem i choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, to wkraczamy w tym miejscu w pole wykorzystywania możliwości metod wizualizacji. Dzięki treningowi wyobraźni można szybciej uczyć się, zapamiętywać wzory matematyczne czy fizyczne, a także budować tzw. łańcuchy pamięciowe umożliwiające w szybki sposób zapamiętanie wielu trudnych treści.

     Uczniowie kl. 8 oraz 3 Gimnazjum PSP w Porąbce Uszewskiej wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach, podczas których poznali nowe techniki pamięciowe m.in. metodę haków, metodę łańcuchową, technikę słów zastępczych, poznali także dobowy kalendarz biologiczny, który pomaga określić w jakich porach dnia łatwiej zapamiętujemy. Na warsztatach nazywamy to żartobliwie „sposobem na podwójne kieszonkowe”, bo sposób uczenia się związany jest z budową relacji w domu i braniem odpowiedzialności przez młodzież za własną edukację.

       Mam nadzieję, że te warsztaty choć odrobinę ułatwią naukę jednocześnie na pewno dobre wykorzystanie technik pamięciowych wymaga dużo pracy i systematyczności.

Krystian Sroka

Prowadzący warsztaty