Obserwacje astronomiczne

Obserwacje astronomiczne
Opis zdjęcia: 1. Krater Kopernik 2. Krater Tycho 3. Morze Jasności 4. Morze Spokoju 5. Morze Obfitości 6. Morze Przesileń 7. Morze Chmur 8. Morze Deszczów 9. Krater Platon 10. Krater Arystoteles

Wraz z  rozpoczęciem astronomicznej jesieni rozpoczęliśmy cykl teleskopowych (i nie tylko) obserwacji astronomicznych oraz działalność Klubu Młodego Odkrywcy w roku szkolnym 2018/19 . Celem obserwacji był Saturn, Mars i Księżyc.

Saturn leży 10 razy dalej od Słońca niż Ziemia,  jest dziewięć razy od niej większy, a w jego wnętrzu mogłyby się zmieścić aż 764 nasze globy. Od pierwszego spojrzenia na tę planetę przez teleskop było jasne, że jest w niej coś niezwykłego. Bardzo wyraźnie widoczne były otaczające go przepiękne pierścienie składające się z niezliczonej ilości cząsteczek lodu, które odbijając światło, sprawiają, że kręgi są jasne, barwne i łatwo dostrzegalne przez teleskop. Samego Saturna można dostrzec gołym okiem po zachodzie Słońca na południowym niebie. W dniu obserwacji widoczny był na zachód od Księżyca na skraju gwiazdozbioru Strzelca.

Mars to czwarta z kolei planeta Układu Słonecznego, jej rozmiar stanowi 53% rozmiaru Ziemi.  Nazwana jest imieniem rzymskiego boga wojny. Duża ilość tlenków żelaza zawartych w jego gruncie sprawia, że ma kolor zbliżony do czerwonego. Potężne burze piaskowe, które obecnie występują,  niszczą jego krajobraz i utrudniają obserwację potężnych kraterów, wulkanów, kanionów – nawet przez teleskop. Cienka atmosfera składająca się prawie w całości z czystego dwutlenku węgla, nie posiada warstwy ozonowej – ochronnej tarczy przed zabójczym promieniowaniem słonecznym. W dniu obserwacji Mars, o bardzo dużej jasności gwiazdowej, widoczny był na wschód od Księżyca.

Księżyc – naturalny satelita Ziemi. W dniu obserwacji był po I kwadrze. Na widocznej części tarczy Księżyca, dało się zauważyć jego topografię. Widoczne kratery i morza księżycowe utrwaliliśmy na zdjęciu zrobionym przez teleskop.

W czasie obserwacji odszukaliśmy najważniejsze gwiazdozbiory północnego nieba z charakterystycznymi gwiazdami tworzącymi asteryzmy.

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom,  którzy w ten ciepły wieczór, razem z nami odkrywali tajemnice nocnego nieba.

Organizatorzy spotkania:
Małgorzata Dudek – Opiekun KMO
Paweł Kmieć – nauczyciel matematyki