Od 22 do 24 2020 r. czerwca trwa nabór uczniów na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2020/21.

Od 22 do 24  2020 r. czerwca trwa nabór uczniów na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2020/21.

Prosimy o przesyłanie skanów wypełnionych czytelnie deklaracji na adres sekretariatu szkoły: sekretariatpu.306@gmail.com maksymalnie do 24 czerwca do godz. 15.00. Oryginały deklaracji uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do zajęć przez Komisję rekrutacyjną-proszę dostarczyć do szkoły w wyznaczonym terminie. (Poinformujemy Państwa o tym na stronie szkoły)