Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Wręczenie zaświadczeń odbędzie się 9 lipca 2021 r. tj. piątek od godz.10.00 w gabinecie dyrektora szkoły (proszę o zachowanie reżimu sanitarnego, kolejności alfabetycznej)

Zapraszam uczniów.