Pamiętamy o mogiłach żołnierzy

Pamiętamy o mogiłach żołnierzy

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego

W ostatni piątek października młodzież naszej szkoły, wraz z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego, udała się na mogiły żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.
Oczyszczono groby z liści, uprzątnięto teren. Na koniec zapalono znicze i w cichej modlitwie
uczczono pamięć poległych.
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in 
pace. Amen.


Opiekunowie SU