Piękne czytanie

Piękne czytanie

Biblioteka szkolna, przy współpracy z nauczycielami  edukacji wczesnoszkolnej, zorganizowała dla najmłodszych podopiecznych Konkurs Pięknego Czytania. Miał on  za zadanie nie tylko wyłonienie mistrzów pięknego czytania wśród uczniów klas I-III, ale najważniejszym celem  była promocja czytelnictwa, zainteresowanie uczniów literaturą, uwrażliwienie na piękno słowa oraz prezentowanie własnych umiejętności. W zmaganiach z czytaniem tekstu oceniana była płynność i bezbłędność czytania, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu a także głośny przekaz. Do konkursu przystąpiło 20 uczestników wytypowanych we wstępnych eliminacjach klasowych. Jury w składzie p. I. Macheta-Kornaś, p. D. Płaneta-Potępa oraz przedstawicielka społeczności uczniowskiej – Lidia Kozioł po wysłuchaniu  prezentacji  oceniło umiejętności czytania następująco:

  • I m. Kornelia Forgiel i Agnieszka Koloch
  • II m. Maksymilian Stoszko i Nikola Partyka
  • III m. Kamila Kukla
  • wyróżnienie: Martyna Osmęda, Lidia Baka, Grzegorz Gurgul

Gratulujemy laureatom. Rodzicom dziękujemy za liczną obecność na widiwni i wspieranie swoich dzieci. (Biblioteka szkolna)