Podsumowanie Konkursu Informatycznego z okazji DBI

Podsumowanie Konkursu Informatycznego z okazji DBI

Podsumowanie Konkursu Informatycznego z okazji DBI

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu oraz pokazanie, że Internet jest bardzo przydatny w rozwijaniu umiejętności informatycznych, bogatym źródłem informacji, narzędziem w zdobywaniu wiedzy.

Uczestnicy mieli wykonać prezentację lub napisać program historyjki w Baltie lub Scratch zawierające treści związane z tematyką konkursu.

Jury, oceniając prace konkursowe przyznało równorzędne wyróżnienia.

  • Za wykonanie prezentacji w PowerPoint dla Anieli Rzepy (VIa), Weroniki Morys (VIb), Wiktorii Stoszko(VIa).
  • Za zaprogramowanie gry w Scratch 3 – Nikoli Sołtys (VIa)
  • Za prezentację z elementami programu Baltie – Magdalenie Pabian (VIb).
 

Gratulujemy!

 

/MD-k, PK/