Podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KRUS

Podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KRUS
“Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” – pod takim hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci z terenów wiejskich. Celem jego było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zwrócenie uwagi na czynności szczególnie niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Kornelia Forgiel z kl. 4a zdobyła wyróżnienie i została nagrodzona podczas uroczystej gali w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego.