Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna

Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna

(…) „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy,
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna”(…)


Początek maja to w kulturze i tradycji naszego kraju czas, kiedy celebrujemy trzy ważne dla każdego Polaka święta. 1 maja jest Dniem Pracy. Rodowód jego obchodów sięga XIX wieku i jest naznaczony krwią i cierpieniem strajkujących robotników walczących o godność ludzi pracujących.

2 maja to Dzień Flagi Państwowej, wprowadzony w 2004 roku na mocy ustawy państwowej. Jako ciekawostkę warto przypomnieć fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na budynku Reichstagu w Berlinie. Tym samym podkreślili heroiczny udział Polaków w zwycięstwie nad faszyzmem, kończącym II wojnę światową.

3 maja to dzień upamiętniający uchwalenie w 1791 r. pierwszej polskiej i drugiej na świecie Konstytucji. Zaznaczyć należy, że obchody tego niezmiernie ważnego w historii świata i naszej ojczyzny dnia przez wiele lat były okupowane cierpieniem rodaków. W czasie zaborów celebrowanie kolejnych rocznic było zakazane. Wszelkie oznaki celebry surowo karano. Podobnie działo się po 1946, kiedy komunistyczne władze tłumiły próby manifestowania święta. Pełna rangę nadano mu mocą ustawy dopiero w 1990 roku. Od tego czasu wszyscy mamy możliwość podkreślać naszą świadomość narodową oraz historyczną celebrując Święto Trzeciego Maja.

W naszej szkole pomimo utrudnień i ograniczeń z powodu pandemii uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali obchody wszystkich wymienionych świąt. W klasach rozmawiano o ich rodowodzie, znaczeniu i doniosłości. Kanwą opowieści na temat historii uchwalenia Konstytucji Trzeciego mają był obraz Jana Matejki, bogaty w symbolikę wydarzeń, które doprowadziły do jej uchwalenia. Aby szkolnym obchodom nadać odpowiednią rangę odśpiewano hymn narodowy oraz piosenki o biało-czerwonej fladze. Uczniowie klas 3a i 3b wykonali wspólne zdjęcie upamiętniające te skromne, ale znaczące obchody. (IN)