Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole na czas trwania zdalnej nauki

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole na czas trwania zdalnej nauki

W czasie trwania zdalnej nauki do dyspozycji rodziców oraz uczniów są nasi szkolni specjaliści (psycholog, logopeda nauczyciele realizujący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne), którzy zdalnie prowadzą porady i konsultacje oraz  wsparcie dla uczniów i rodziców (możliwe są również konsultacje z psychologiem w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego po wcześniejszym ustaleniu terminu).

Psycholog
mgr Beata Borowiec
poniedziałek: 11:30 – 14:30
wtorek: 7:30 – 10:00
czwartek: 7:30 – 11:00
piątek: 7:30 – 10:30

G-Suite bpalej@porabkauszewska.edu.pl