Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!!!!

Źródło:https://www.smnaskarpie.pl/app/index.php?option=com_content&task=view&id=2377&Itemid=110