Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny

Samorząd Województwa Małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 wypracował możliwość ubiegania się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego. 

W bieżącym roku szkolnym będą przyznawane stypendia dla uczniów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia są przyznawane na okres maksymalnie 10 miesięcy. Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia o stypendia mogą się starać do 1 marca 2019 roku (składanie wniosków).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce “dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny”.