Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do klasy pierwszej

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dębno nr 10/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w dniach od 29 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r. do godziny 15:00 będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza nim zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Wnioski składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci, osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00 (należy wypełnić stosowny wniosek oraz zgody i deklaracje*).

Wnioski, zgody i deklaracje do wypełnienia i złożenia w szkole będą dostępne w sekretariacie szkoły, w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej (od 29 stycznia 2024 r.) oraz na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 56 730.

Pliki do pobrania:
Wniosek dla dziecka z obwodu szkoły
Wniosek dla dziecka spoza obwodu
Deklaracje i zgody