Remont boiska szkolnego

Remont boiska szkolnego

W związku z przebudową boiska sportowego przy PSP w Porąbce Uszewskiej, wejście na teren budowy jest zabronione. Prosimy
o korzystanie z innych miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Dębno.