Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – dla Polaków to jedno
z ważniejszych świąt narodowych.

    Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie, druga na świecie – po amerykańskiej –  regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ograniczając zanarchizowane rządy szlachty, w tym magnaterii. Była próbą ratowania Rzeczpospolitej. Niestety, 4 lata później, czyli w 1795 roku, nastąpił trzeci rozbiór Polski i nasz kraj  zniknął z mapy Europy na 123 lata, ale pamięć o Konstytucji 3 maja nie minęła – wręcz stała się podstawą dumy narodowej, symbolem dążenia do niepodległości.

Pierwsze obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się już rok po uchwaleniu tego dokumentu. Podczas zaborów, w czasie II wojny światowej i w PRL-u były zakazane. W 1951 roku święto to zostało zniesione  i przywrócone dopiero w 1990 roku. Jest to dzień wolny od pracy – czas, kiedy czcimy pamięć uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, obchodzimy to święto w cieniu pandemii koronawirusa.
Ze względu na to, że nie możemy uczestniczyć w uroczystym apelu, spotkajmy się wirtualnie w Sali Senatorskiej Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.  Znajduje się tam słynny obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. Poznajmy jego historię oraz ciekawostki związane z tym dziełem.

https://www.youtube.cHYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=nBR1krjJo9Q”oHYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=nBR1krjJo9Q”m/watch?v=nBR1krjJo9Q

https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw

Warto również wspomnieć  o bardzo ważnym dniu, który poprzedza Święto Konstytucji 3 Maja.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy
z 20 lutego 2004 roku wyraża szacunek do flagi, która jest jednym z symboli narodowych. Tego dnia,
w dowód uznania dla dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości,  obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Pamiętajmy, że jesteśmy Polakami zawsze i wszędzie.
Nie zapominajmy o tych i wielu innych wydarzeniach, które mają ścisły związek z historią naszej Ojczyzny. Szanujmy symbole narodowe. Swoją nauką, pracą, kulturą
i  poszanowaniem środowiska naturalnego dbajmy o rozwój oraz  piękno ojczystego kraju –  miejsca przyjaznego dla każdego z nas.

/M. D-k, Ag. K/